Regranulat Baner NOWOŚCI News News Baner Baner News News Baner Baner
Nowości

BU606B

BU606B

BU606A

BU606A

BU686B

BU686B

BU686A

BU686A

P584

P584

BU165

BU165

P529

P529

BU660

BU660

BU164

BU164

BU147

BU147

Wyróżnienia
Gazele
Diament
Huzar
Gazele
DB
ART
Bisnode
Modern
Godna
Gepard
efekt

ul. Przylep – 22 Lipca 86 D

66-015 Zielona Góra

Poland


Tel: +48 68 324 08 56

Fax: +48 68 324 08 59

info@mch.com.pl

Firma Masterchem posiada ponad 25-letnie do?wiadczenie w produkcji opakowa? plastikowych i jest jednym z liderów rynku. Z roku na rok unowocze?niamy ofert? i dostosowujemy si? do potrzeb rynku, wprowadzaj?c innowacyjne rozwi?zania. Jako producenci opakowa? z tworzyw sztucznych zaopatrujemy w wyroby Klientów z wielu bran?, a nasze s?oiki, butelki, zamkni?cia czy preformy PET znajduj? zastosowanie w przechowywaniu artyku?ów spo?ywczych, chemii gospodarczej, kosmetyków, wyrobów farmaceutycznych i wielu innych. Posiadamy ogromne mo?liwo?ci projektowe i produkcyjne, co jest wynikiem zatrudniania wykwalifikowanej kadry specjalistów, a tak?e korzystania z nowoczesnych maszyn. Oferowane opakowania PET s? zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów, bowiem oprócz gotowych produktów, jeste?my w stanie stworzy? nowy, ca?kowicie od podstaw. Dzi?ki temu zyskali?my zaufanie, a nasze opakowania plastikowe sprzedawane s? w sklepach ca?ej Polski, a nawet za granic?. Zach?camy do zapoznania si? z pe?n? ofert? i postawienia na sprawdzonego producenta - stawiamy na najwy?sz? jako??, niskie ceny oraz profesjonaln? obs?ug? Klienta.